Izobraževanje

Poletne šole spet večinoma preko spleta

V ponedeljek so se začele poletne šole, tečaji slovenščine kot drugega ali tujega jezika in Seminar slovenskega jezika literature in kulture. Tudi letošnje ponudbe Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bodo potekale večinoma preko spleta.

Koronapandemija je spremenila na vseh področjih utrip našega življenja in je seveda prisilila tudi odgovorne raznih prireditev, da so spremenili svoje načrte. Tako bodo tudi že drugo leto zapored potekale poletne šole, tečaji slovenščine kot drugega ali tujega jezika in Seminar slovenskega jezika literature in kulture bolj ali manj na daljavo, preko videokonferenčnih sistemov.

Damjan Huber
rtvslo.si

Izkušnje z učenjem na daljavo da so večinoma pozitivne, ugotavlja Damjan Huber, vodja programov poletnih prireditev Centra za slovenščino pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

V ponedeljek so se odprla vrata dvotedenske 16. Mladinske poletne šole slovenščine, 40. Poletne šole slovenskega jezika na spletu in dvotedenskega 57. Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture. V primerjavi števila udeležencev pred pandemijo in sedaj pri spletni ponudbi ni bistvenih razlik.

Tudi glede koroških udeleženk in udeležencev Seminarja slovenskega jezika literature in kultureje letošnje število primerljivo z leti prej, dodaja Huber.

Tudi če je pandemija dejansko onemogočila marsikatere načrte, pa da ima način posredovanja in učenja jezika na daljavo le tudi dobre strani.