Gospodarstvo

Deželna vlada zahteva investicije

Dežela Koroška zahteva od investitorja Lilihill investicije v celovško letališče, sicer da ne bo oddala nadaljnjih deležev. Letališče da ne more ostati mrtvo, se glasi stališče dežele.

Če tega zagotovila v kratkem ne bo, da bo veljala spet stara pogodba, je sporočil investitorju pristojni deželni svetnik Martin Gruber (ÖVP). Letališče da je infrastruktura javne roke, zato da se dežela na noben način ne bo umaknila iz pogodbe in prepustila usodo privatnikom, je dejal Gruber.

Koroškemu gospodarstvu trajajo napovedi investitorja očitno že predolgo, zato že iščejo možnosti in pogoje za sodelovanje z na novo odprtim ljubljanskim letališčem Jožeta Pučnika.