Napis Ljudska šola.
ORF
ORF
Šola

Zelena luč za novelo zakona o šolstvu

Parlamentarni odbor za šolstvo je v sredo prižgal zeleno luč za novelo zakona o šolstvu. En odlok zadeva tudi določila manjšinskega šolskega zakona za Koroško. Konkretno so omenjeni šolski poizkusi, ki potekajo le na določen čas.

Obvezne predmete naj bi poučevali ločeno

Z novelo naj bi prešli v redno izobraževanje, kakor se je to v preteklosti zgodilo s preverjenimi poizkusi. Po učnem načrtu naj bi na šolah z nemškim in slovenskim učnim jezikom ločeno poučevali obvezne predmete „nemščina, branje, pisanje“, ter „slovenščina, branje, pisanje“.

Poizkus: enoletna dvojezična strokovna gospodarska šola

Nadalje naj bi bil v zakonu zajamčen šolski poizkus enoletne dvojezične strokovne gospodarske šole, kakor naj bi bila v zakonu zajamčena dvojezična višja šola za gospodarske poklice.