Manuskripte
manuskripte.at
manuskripte.at
Kultura

Odslej predstavljajo slovenske avtorje

V sredo, 19. maja, je izšla nova številka ugledne graške literarne revije manuskripte. Odslej bodo v vsaki izdaji do nastopa Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023 objavili slovenske pesnike in pesnice v nemškem prevodu.

V tokratni številki bo objavljena lirika pesnice in urednice Miljane Cunta, ki je izdala tri pesniške zbirke, bila pa je nominirana za osrednje pesniške nagrade Slovenije.

Najbolj ugledno graško literarno revijo manuskripte je leta 1960 ustanovil štajerski pisatelj s slovenskimi koreninami Alfred Kolleritsch, ki velja med drugim za mentorja Nobelovega nagrajenca Petra Handkeja. Naslednik lani umrlega Kolleritscha je dvojezični pesnik in pisatelj Andreas Unterweger, ki predstavlja najnovejšo številko revije v popolnoma obnovljeni obliki.

Unterweger
manuskripte.at
Andreas Unterweger in fotografinja Val Smets, ki je oblikovala sliko na naslovnici.

Odslej bo vsaka nova izdaja manuskripte do leta 2023, ko bo Slovenija gostja na Frankfurtskem knjižnem sejmu vsebovala pesmi slovenskih liričnih ustvarjalcev, ki bodo objavljene v posebni antologiji v veliki nemški založbi Hanser. Kot prvo bodo predstavili pesnico in urednico Miljano Cunta, kakor navaja izdajatelj Andreas Unterweger.

Novo številko najbolj pomembne graške literarne revije manuskripte lahko naročite preko spletne strani revije.