Politika

Ministrica na obisku na Koroškem

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je v sredo na delovnem obisku na Koroškem. Pri Skupnosti južno koroških kmetic in kmetov (SJK) in Slovenski gospodarski zvezi (SGZ) si želijo poglobiti sodelovanje z njenim uradom in določiti težišča za čas, ko bodo razmere omogočale izmenjavo stališč iz oči v oči.

Na delovnem obisku na Koroškem se v sredo mudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, srečanje poteka v Katoliškem domu prosvete v Tinjah. Pomeni, da si drugače kakor v več kot enem letu po začetku epidemije širjenja novega koronavirusa, tokrat izmenjavajo stališča iz oči v oči. Kar pa ne spremeni želje udeleženih, da bi čim prej bila mogoča spet osebna srečanja.

Spletna stran Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga vodi Helena Jaklitsch kot ministrica od 13. marca 2020, ponazarja, koliko izmenjav je v minulem letu zaradi epidemioloških razmer potekalo virtualno. Res pa je bila ministrica Helena Jaklitsch, ko so to omogočile sprostitve omejitev gibanja, tudi osebno na Koroškem.

Tako se je večer pred konferenco Mohorjeve 2. julija 2020, namenjeni „Prihodnosti koroških Slovenk/ Slovencev 100 let po koroškem plebiscitu“ srečala z avstrijsko ministrico Susanne Raab, pristojno za narodne skupnosti. Obe ministrici sta bili tudi 10. oktobra 2020 v Šentjakobu v Rožu pri obeležitvi 100. obletnice koroškega plebiscita. V svojem nagovoru je Helena Jaklitsch prepoznala spreminjajoče se ozračje na Koroškem. Vedno več je ljudi, ki v dvojezičnosti vidijo prednost in ne ovire. Primera sta sicer izbrana, govorita pa o prihodnosti, ki jo je ministrica v Šentjakobu v Rožu izrazila s prispodobo sanj: da so koroški Slovenci enakopravni člani koroške skupnosti, v kateri skupaj, z roko v roki, z večinskim nemškim prebivalstvom gradijo lepši in boljši svet za svoje otroke.

Šest mesecev je odtlej, razmere zaradi novega koronavirusa še vedno niso takšne kot pred nepričakovano nadlogo. Brez večje pozornosti javnosti življenje teče naprej. Na nekaterih področjih pa vlada zatišje brez premikov. Sem sodi poglavje, ki ga omenja zbornični svetnik Skupnosti južno koroških kmetic in kmetov Stefan Domej. Brez odmeva ostajajo pozivi Skupnosti južno koroških kmetic in kmetov (SJK) glede bolj enakopravnega upoštevanja slovenskega jezika tudi v kmečkih strukturah.

Potem pa Domej omenja cilje Skupne kmetijske politike 2023-2027. Predvsem pa, da bodo jeseni volitve stanovskega zastopstva. Pri zadnjih novembra 2016 je Skupnost južno koroških kmetic in kmetov (SJK) dosegla doslej najboljši uspeh od leta 1951 in dodatni, četrti sedež v zboru svetnikov.

V uvodnem delu obiska ministrice se je le-ta pogovarjala s predstavnicami in predstavniki Slovenske gospodarske zveze (SGZ). V napovedi je o namenu zapisano: seznanitev z delovanjem, aktivnostmi in projekti Slovenske gospodarske zveze ter utrjevanje sodelovanja z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Takoj po prvi zaustavitvi javnega življenja je Slovenska gospodarska zveza uredila spletno stran in začela objavljati informacije iz Avstrije in RS. „Webinarji“ preko spletnih aplikacijah so postali nepogrešljivi. In vendar predsednik Slovenske gospodarske zveze (SGZ) zveze Benjamin Wakounig razmišlja o prihodnosti.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se bo srečala tudi s predstavniki Katoliškega doma prosvete v Tinjah. Nadaljnji sogovornik bo podžupan mesta Celovec Lojze Dolinar iz stranke Team Kärnten. Med drugim je pristojen za čezmejno povezovanje in mreženje v alpsko-jadranskem prostoru. In ministrica bo spregovorila s Sonjo Koschier, občinsko odbornico Zelenih. V občinskem svetu mesta sooblikuje delo v odborih za ženske, družine in mladini ter za izobraževanje, integracijo in kulturo.