Seja komisije DZ RS za Slovence v zamejstvu.
rtvslo.si – zajem zaslona
rtvslo.si – zajem zaslona
POLITIKA

Komisija o slovenščini na robovih

Komisija slovenskega državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu je razpravljala o „Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025“. Posebno je omenjena v tem dokumentu tudi raba slovenščine na robovih slovenskega etničnega ozemlja.

Nacionalni program za jezikovno politiko

Slovenska vlada je pred kratkim sprejela besedilo predloga „Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025“ in ga posredovala državnemu zboru v obravnavo in sprejem. V ponedeljek se je seznanila z resolucijo tudi komisija DZ RS za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, saj je v tem dokumentu posebno omenjena tudi raba slovenščine na robovih slovenskega etničnega ozemlja.

Na sejo komisije v Ljubljani so bili vabljeni mdr. predstavniki krovnih organizacij koroških Slovencev. Zveza slovenskih organizacij in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk sta se zaradi termina na Dunaju opravičili, za Narodni svet koroških Slovencev je bil navzoč poslujoči tajnik in član predsedstva Marko Oraže.

Edina točka dnevnega reda je bila seznanitev s predlogom resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025 in razprava o tem. Posebno je omenjena v resoluciji tudi raba slovenščine na robovih slovenskega etničnega ozemlja.

Dušan Šiško na seji komisije DZ RS za Slovence v zamejstvu.
rtvslo.si – zajem zaslona

To so z zadovoljstvom ugotovili tudi na seji komisije za Slovence v zamejstvu, povzema njen predsednik iz vrst Slovenske nacionalne stranke Dušan Šiško.

Šiško pa istočasno ugotavlja, da se je položaj Slovencev na Koroškem v zadnjem času izboljšal in da je prišlo tudi na bilateralni ravni do bistvenih korakov.

Seja komisije DZ RS za Slovence v zamejstvu.
rtvslo.si – zajem zaslona

Komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu da je in bo dajala svoje predloge merodajnim oblastem v Sloveniji še naprej in tako skušala doprinesti svoj delež k čim boljšemu pospeševanju manjšine v Avstriji tudi na jezikovnem področju, tako Šiško.

Marko Oraže na seji komisije DZ RS za Slovence v zamejstvu.
rtvslo.si – zajem zaslona

Predstavnik Narodnega sveta (NSKS) Marko Oraže je v razpravi izpostavil nujno potrebne korake na področju uradnega jezika in dvojezične izobrazbe, predvsem otrok.