ZNANOST

Film ob 80-letnici slavista

Upokojeni univerzitetni profesor Gerhard Neweklowsky obhaja 14. aprila svoj 80. rojstni dan. Slavistka in etnologinja Herta Maurer-Lausegger je skupaj s podjetjem Artis pripravila dokumentacijski portret „Gerhard Neweklowsky. Mein Leben für die Slawistik“.

Slavist mednarodnega slovesa, upokojeni univerzitetni profesor Gerhard Neweklowsky, jezikoslovec, ki je na svojem znanstveno-raziskovalnem področju objavil zajeten sveženj, obhaja 14. aprila svoj 80. rojstni dan.

Slavist Gerhard Neweklowsky je star 80 let.
HML / Artis

Kakor je ob neki priložnosti objavila slavistka in etnologinja Herta Maurer-Lausegger, je izdal 20 knjig in več kot 300 znanstvenih publikacij v številnih mednarodnih revijah, zbornikih in drugih strokovnih glasilih. Nazadnje sta izšli še dve monografiji.

Slavist Gerhard Neweklowsky je star 80 let.
HML / Artis

Zlasti knjiga o ziljskem slovenskem narečju „Der Gailtaler slowenische Dialekt“ iz leta 2013 odseva, kako mu je bila pri srcu dialektologija s terenskim delom. Februarja 2018 pa je v založbi Avstrijske akademije znanosti in umetnosti izšla monografija „Franz Miklosich (1813-1891) – Begründer der österreichischen Slawistik“.

Slavist Gerhard Neweklowsky je star 80 let.
HML / Artis

Eno in drugo omenja tudi Herta Maurer-Lausegger. Gerhard Neweklowsky je bil dolgoletni ordinarij za slovansko jezikoslovje na unverzah v Celovcu in na Dunaju. Bil je njen profesor in mentor, zato ni naključje, da je skupaj s podjetjem Artis (snemalec Ivan Klarič, montažer Valentin Čertov) za 80. rojstni dan upokojenega profesorja pripravila dokumentacijski portret, in sicer na USB-ključku.