Centar ORF-a
HERBERT NEUBAUER / APA / picturedesk.com
HERBERT NEUBAUER / APA / picturedesk.com
MEDIJI

O radijski in televizijski oskrbi

Generalni direktor ORF Alexander Wrabetz je na video-konferenci bil sobesednik vseh predsednikov in podpredsednikov sosvetov avstrijskih narodnih skupnosti. Primerjalni vidik, s katerega Bernard Sadovnik, predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost, razlaga pomen medijev, razodeva razlike med narodnimi skupnostmi.

Koroška in Gradiščanska s svojimi sporedi pri tem igrata zgledno vlogo pri iskanju poti in rešitev, ugotavlja Sadovnik.

Februja letos so predsedniki šestih sovetov avstrijskih narodnih skupnosti in njihovi namestniki razpravljali o ključnih poglavjih, ki so pomembna za obstoj in razvoj. Ena tema, ki o kateri so temeljito razmišljali, je bila ponudba televizijskih programov za narodne skupnosti na ORF-u.

To je zahteva, ki že leta ni izpolnjena in miruje, je pisalo v izjavi, pod katero se je podpisal Bernard Sadovnik, predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja. Da bi bile narodne skupnosti učinkovite pri uveljavljanju svojih zahtev, so se po besedah Sadovnika dogovorili za konferenco predsednikov in podpredsednikov sosvetov avstrijskih narodnih skupnosti. Res formalnopravno takšna ni bila ustanovljena, njena vloga je primerljiva s konferenco zveznih dežel.

Bernard Sadovnik, predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost, in predsednik sosveta za gradiščanske Hrvate Martin Ivančić, pa sta od vseh potrjena govornika konference. In na tej ravni želi opozoriti na manjkajoča poglavja za vse avstrijske manjšine.

Centar ORF-a u Beču
HERBERT NEUBAUER / APA / picturedesk.com

Prednostno navaja Bernard Sadovnik šolstvo in medijsko oskrbo. V petek sta Ivančić in Sadovnik uskladila termin za video-konferenco: glavni sobesednik je bil generalni direktor Avstrijske radiotelevizije (ORF) Alexander Wrabetz.

Izrecno poudarja Sadovnik, da so sodelovali vsi predsedniki in podpredsedniki sosvetov. V njegovih besedah, izrečenih po srečanju, pa ni mogoče preslišati priznanja, katero izreka deželnemu studiu ORF na Koroškem in zglednim dejanjem na ravni slovenskih radijskih oddaj, oddaje „Dober dan, Koroška – Dober dan, Štajerska“ in spletne strani.

Primerjalni vidik Sadovnika razodeva, da so precejšnje razlike med narodnimi skupnostmi. Koroška in Gradiščanska s svojimi sporedi pa pri tem igrata zgledno vlogo pri iskanju poti in rešitev za druge.