Muzej norosti na gradu Cmurek.
www.rtvslo.si
www.rtvslo.si
Kultura

Muzeju norosti podaljšan rok za izselitev

Novoimenovani svet Socialno varstvenega zavoda (SVZ) Hrastovec je Muzeju norosti podaljšal rok za izselitev iz prostorov na gradu Cmurek na Tratah do konca junija. Do takrat bodo poskušali najti rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani.

Muzeju norosti je SVZ Hrastovec konec januarja odredil izselitev iz prostorov v gradu Cmurek v 30 dneh, torej do konca februarja, a ta poudarja, da izselitev ni mogoča, saj so vsebine, ki jih muzej obravnava, neločljivo povezane s tem gradom. Na novo konstituirani svet SVZ Hrastovec je nato konec marca po poročanju slovenskega časnika „Večer“ odločil, da za tri mesece zadrži preklic soglasja Muzeju norosti za uporabo gradu.

O možnih rešitvah še ni mogoče govoriti

„Na zadnji seji, ko se je konstituiral novi svet zavoda, nam je direktorica SVZ Hrastovec predstavila to problematiko in zadevo smo pogledali z več strani, tako z naše kot s strani Muzeja norosti. Odločili smo se, da za tri mesece zamrznemo to odločitev in vmes poskušamo najti neko rešitev za prostore in dejavnost Muzeja norosti," je za slovensko tiskovno agencijo STA potrdil predsednik sveta zavoda Kristjan Ploj."Zakonodaja je precej zavezujoča in omejevalna. Stvar vodstva SVZ Hrastovec in Muzeja norosti je, da se dogovorijo, kaj je možno izvesti. Treba pa se je zavedati, da dejavnost SVZ Hrastovec ni vzdrževanje kulturnih spomenikov, v katerih ne opravlja svoje dejavnosti, za to ne prejema sredstev od države, zato je nujno najti neko rešitev,“ je dejal.

V SVZ Hrastovec poudarjajo, da ne nasprotujejo Muzeju norosti. „Predlagamo, da lastnik gradu ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti grad preda ministrstvu za kulturo, ki je po našem mnenju pristojno za kulturne spomenike. Nato naj se ministrstvo za kulturo in Muzej norosti dogovorita o uporabi, najemu ali nakupu gradu. Mi v SVZ Hrastovec pa se bomo pogovorili z Muzejem norosti o skupnih projektih, ki jih lahko izpeljemo na našem skupnem področju v skrbi za ljudi z motnjo v duševnem zdravju in duševnem razvoju,“ so navedli v tem zavodu.

Ena od možnih rešitev tudi sprememba zakonodaje

Po poročanju Večera je ena od možnih rešitev tudi sprememba zakonodaje, ki bi omogočila, da pristojno ministrstvo za socialne zadeve odda grad potencialnemu najemniku pod sprejemljivejšimi pogoji, kot je možno sedaj. V tujini živeči domačin naj bi bil namreč tako pripravljen vlagati v grad, Muzeju norosti pa še naprej omogočati delovanje v njem. Grad Cmurek je v lasti države in upravljanju SVZ Hrastovec, čeprav ta od leta 2004 tam ne opravlja več svoje dejavnosti. Od leta 2014 v grajskih prostorih deluje Muzej norosti, ki se ukvarja z raziskovanjem in predstavljanjem zgodovine gradu, v katerem je več desetletij deloval zavod za duševno bolne.