KULTURA

Muzej norosti se ni izselil iz gradu

Muzej norosti tudi po poteku roka za izselitev, ki mu je bila odrejena, ostaja na gradu Cmurek. Poudarja, da izselitev ni mogoča, saj so vsebine, ki jih muzej obravnava, neločljivo povezane s tem gradom.

Kakšni bodo nadaljnji koraki upravljavca gradu, Socialno varstvenega zavoda (SVZ) Hrastovec, še ni znano, saj so se tam zavili v molk, piše Slovenska tiskovna agencija (STA).

Muzeju norosti je SVZ Hrastovec konec januarja odredil izselitev iz prostorov v gradu Cmurek v 30 dneh. „Muzej norosti še naprej deluje v gradu Cmurek, saj so vsebine, ki jih obravnavamo, neločljivo povezane s tem spomenikom. Poleg tega smo domačini, ob spomeniku živimo, in se kot dediščinska skupnost prepoznavamo kot edini varuh in skrbnik te kulturne dediščine,“ sta za STA povedali direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak in predsednica sveta zavoda Darja Farasin.

V SVZ Hrastovec ne odgovarjajo ne na pozive predstavnikov muzeja ne na vprašanja STA. Ta molk za Muzej norosti po navedbah Sonje Bezjak in Darje Farasin pomeni „negotovost, izčrpavanje in morda tudi uničenje“.

SVZ Hrastovec je kot razlog za nujno izselitev Muzeja norosti navajal pomanjkljivo varnost in samovoljno poseganje v grajski objekt. V muzeju pa odločitev razumejo kot zlorabo okoliščin za uničenje lokalne iniciative.

„Da je direktorica SVZ Hrastovec navajala neutemeljene argumente, s katerimi je Muzeju norosti samovoljno preklicala soglasje za uporabo gradu, je potrdilo mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor. Delujemo v zelo težkih pogojih, saj vse do danes nismo dobili priložnosti za dialog, niti z lastnikom niti z upraviteljico gradu. Tak odnos do krajanov, občanov in državljanov kaže, v kako nedemokratičnem okolju živimo. Podpora strokovnjakov in srčnost številnih, ki verjamejo v naš muzej, nas opogumlja, da vztrajamo,“ sta navedli predstavnici muzeja.

Po njunih besedah je še posebej zaskrbljujoče, da direktorica SVZ Hrastovec Andreja Raduha na ministrstvo za kulturo ne odda vloge za interventna sredstva za sanacijo nujnih del na gradu. Ta so po navedbah Muzeja norosti potrebna zaradi nezadostnega vzdrževanja gradu v zadnjih letih. „Dobro gospodarjenje z državnim premoženjem in kulturnim spomenikom so tako le prazne besede, ki pa lokalni skupnosti in državi povzročajo škodo,“ opozarjata Sonja Bezjak in Darja Farasin.

Grad Cmurek je v lasti države in upravljanju SVZ Hrastovec, čeprav ta od leta 2004 tam ne opravlja več svoje dejavnosti. Od leta 2014 v grajskih prostorih deluje Muzej norosti, ki se ukvarja z raziskovanjem in predstavljanjem zgodovine gradu, v katerem je več desetletij deloval zavod za duševno bolne. Za cilj si je postavil celovito obravnavo fenomena t.i. norosti s ciljem njegove pojmovne širitve, reaktualizacije, detabuizacije, dezinstitucionalizacije in rekultivacije.