POLITIKA

MSPI: pritožba zaradi odločitve komisije

Boj za pravice evropskih narodnih skupnosti se nadaljuje. Odbor evropske državljanske pobude Minority Safepack (MSPI) je vložil pritožbo na sodišču Evropske unije v Luksemburgu proti odločitvi evropske komisije, da ne bo predlagala nadaljnjih pravnih aktov, ki bi zasidrali manjšinske pravice na ravni EU.

Potem, ko je konec decembra lani evropski parlament z veliko večino podprl državljansko pobudo Minority Safepack, so bili v Federalistični uniji evropskih narodnosti (FUEN) in v včlanjenih organizacijah naravnost evforični, da bodo manjšinske pravice že kmalu zasidrane na ravni Evropske unije, kar bi zagotovilo neodvisnost manjšin in narodnih skupnosti od odločitev posameznih nacionalnih držav.

Sredi januarja letos pa hladna prha: Evropska komisija je zahteve državljanske pobude Minority SafePack zavrnila. Potrebe po nadaljnjih pravnih aktih na evropski ravni da ni. Za manjšinsko zakonodajo in zaščito da so pristojne države-članice, s polnim izvajanjem že obstoječe zakonodaje pa da je uveljavljanje ciljev pobude zagogotovljeno, je komisija obrazložila svojo odločitev.

Že takrat so v FUEN in v odboru državljanske pobude napovedali, da odločitve ne bodo kar tako vzeli na znanje in da zadnja beseda še ni dorečena.

V sredo so napoved uresničili. Pravniki so pri presoji dokumenta evropske komisije ugotovili vrsto pravnih in formalnih pomanjkljivosti. Med drugim da manjka pravno zavezujoča utemeljitev odločitve. Komisija tudi ni upoštevala ustnih in pisnih pojasnil, ki so jih predstavniki državljanske pobude predstavili poslancem evropskega parlamenta.

Zaradi tega so pri evropskem sodišču vložili pritožbo, v kateri zahtevajo, da sodišče ugotovi ničnost sklepa. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) in eden od sopobudnikov državljanske iniciative Minority Safepack Valentin Inzko je optimističen, da bodo dobili prav.

Podpredsednica Federalistične unije evropskih narodnosti (FUEN) Angelika Mlinar ocenjuje, da bo verjetno trajalo še pol leta, da bo evropsko sodišče sporočilo svojo odločitev glede ugotovitve ničnosti odločitve Evropske komisije. Tako kot predsednik Narodnega sveta Valentin Inzko pa je tudi Mlinarjeva prepričana, da je pravica na stani državljanske pobude Minority Safepack.

Nad milijon podpisov, podpora v evropskem parlamentu in uspešno lobiranje v Bruslju pa je osnova za nadaljevanje dela, pravi podpredsednica FUEN Angelika Mlinar.