Politika

„Čestitam mladim za pogum“

V oceni nedeljskih izidov volitev Valentin Inzko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev namenja spoštljive besede tistim, ki so uspeli izboljšati izhodišča za bodoče sooblikovanje in vključevanje na občinski ravni ter spodbuja spodletela prizadevanja. Predvsem pa čestita mladim kandidatom h korajži.

Še nas spremljajo nedeljske volitve županov in občinske volitve 2021. Ob nekaterih resnično presenetljivih rezultatih, kot ob primeru Globasnice z absolutno večino za Enotno listo (53,58 odstotka) in pičlimi 65 odstotki za Bernarda Sadovnika kot župana je na dlani, da je bil prvi v vrsti sogovornikov. Prav tako Tatjana Feinig iz Volilne skupnosti Bistrica v Rožu, ki je priborila nazaj leta 2015 izgubljeni tretji mandat.

Tako svojo domačo občino Bistrica v Rožu kakor uspeh Bernarda Sadovnika, ki je hkrati tudi predsednik Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS), navaja v oceni nedeljskih izidov Valentin Inzko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS).

Spoštljive besede namenja tistim, ki so uspeli izboljšati izhodišča za bodoče sooblikovanje in vključevanje na občinski ravni, spodbuja pa tudi spodletela prizadevanja.