KRONIKA

„Priznati tudi teste v slovenščini“

Društvo koroških slovenskih pravnikov (DKSP) v odzivu na medijska poročila kritizira prakso, da so na slovensko-avstrijskih mejnih prehodih na Koroškem potnikom iz Slovenije zabranili vstop v državo, če niso mogli predložiti negativnega covid-19 testa v nemškem ali v angleškem jeziku, ampak samo v slovenskem jeziku.

Takšno ravnanje po mnenju Društva koroških slovenskih pravnikov pravno ni utemeljeno in je kršitev določil Zakona o narodnih skupinah. Spominjajo, da v okrajih Velikovec, Celovec-dežela in Beljak-dežela velja, da se sme vsakdo poslužiti slovenščine kot uradnega jezika. To da velja tudi za mejne prehode. Rezultate testiranja v slovenščini da je torej treba vzeti na znanje, poudarja DKSP v izjavi.

Društvo da je v ustreznih pisanjih deželnemu glavarju in pristojnim okrajnim glavarstvom vse pristojne organe pozvalo, da naj „nemudoma odpravijo ta nedostatek“.