POLITIKA

Iniciativa manjšin deluje 30 let

Šele v zavezništvu so manjšine lahko močna politična sila, se glasi eno ključnih spoznanj, ko Vladimir Wakounig kot predsednik Iniciative manjšin/ Initiative Minderheiten jemlje pod drobnogled obdobje treh desetletij po ustanovitvi leta 1991.

V obdobju političnih preobratov – zrušitvi Berlinskega zidu, uveljavitvi pravice razdružitve nekaterih republik Jugoslavije in naposled razpadu Sovjetske zveze decembra 1991 – v resnično prelomnem času je v Avstriji nastala Iniciativa manjšin/ Initiative Minderheiten.

Prva predsednica je bila glasbena etnologinja Ursula Hemetek, decembra leta 2002 je vodenje prevzel Vladimir Wakounig z univerze Alpe-Jadran v Celovcu. Z njim, danes izrednim univerzitetnim profesorjem, so v predstojništvu poleg pripadnic in pripadnikov drugih manjšin – novih in starih – koroške rojakinje Cornelia Kogoj v vlogi poslovodje, sekretarka Jana Sommeregger ali pa odbornici Katja Weiss in Angela Wieser.

Na začetku Iniciative manjšin leta 1991 je bila poglobitev pojma v zavesti javnosti. Danes ima pobuda široko razvejano mrežo in je izvedla številne projekte na področju kulture, znanosti in izobraževanja. V javnosti prepoznavna je tudi po svojem glasilu „Stimme“, ki ponuja pogled na izkušnje manjšinskih skupnosti. Kot predsednik Vladimir Wakounig z univerze Alpe-Jadran v Celovcu ponazarja, kako se je na poti skozi čas spremenilo razumevanje pojma „manjšina“.

Prvo dejanje ob jubileju je račun na družbenem omrežju Instagram. Odsev razvoja ideje je objava leta 2003 na spletu Družbe za ogrožene narode, kjer je nazorno razloženo, kaj je vodilo osebnosti prve ure, kakšne so bile spremembe skozi čas. Marsikatera bridka izkušnja diskriminacije v minulem obdobju je povezana prav s prišleki z območja nekdanje Jugoslavije.