POLITIKA

Pri popisu zahtevajo slovenske obrazce

Kmečka zveza, ki združuje slovenske kmete v Italiji, zahteva od vsedržavnega inštituta za statistiko ISTAT, naj za popis kmetijskih podjetji obrazce, navodila ter poziv za njihovo obvezno in pravilno izpolnjevanje izstavi za pripadnike manjšine v slovenskem jeziku.

„Gre za staro zgodbo, ki jo na žalost že poznamo“, piše v tiskovnem sporočilu Kmečke zveze. Tudi tokrat da so odgovorni za splošni popis kmetijstva, vsaj v začetni fazi, spregledali pravice slovenskih kmetov v Furlaniji – Julijski krajini, kritizira zveza. Njen predsednik Franc Fabec zahteva, da mora ISTAT na območjih, kjer je prisotna slovenska narodna skupnost v Italiji, zagotoviti celoten postopek tudi v slovenskem jeziku.