OKOLJE

Zmanjšali bodo nevarnost poplav Drave

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projektu za zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave.

Za 18,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo vodila direkcija za vode, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 7,1 milijona evrov, so sporočili iz vladne službe.

Reka Drava v Sloveniji.
rtvslo.si
Drava v Mariboru.

Z naložbo bo po njihovih navedbah več kot 2.800 ljudi deležnih koristi ukrepov varstva pred poplavami, število poplavno ogroženih stavb pa se bo zmanjšalo za 945. Z načrtovanimi celostnimi ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Dravi s pritoki bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost na tem območju, so sklenili.