Srečanje Sveta vlade za Slovence v zamejstvu na Brdu pri Kranju.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
POLITIKA

Ohranjanje slovenščine v zamejstvu

Svet vlade RS za Slovence v zamejstvu je v torek na Brdu pri Kranju med drugim razpravljal o prihodnosti slovenstva, ohranjanju slovenščine in identitete zunaj meja Slovenije ter vlogi države pri tem. Sodelovali so tudi predstavniki krovnih političnih organizacij koroških in štajerskih Slovencev ter Enotne liste.

Člani gremija so poleg ministrov RS tudi predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem.

Jezik in identiteta

Slovenski Premier Janez Janša, ki je tudi predsednik sveta vlade za Slovence v zamejstvu, je uvodoma podal pogled na prihodnost slovenstva v zamejstvu ter spregovoril o skrbi za slovenski jezik in identiteto. Izpostavil je krepitev sodelovanja kulturnih ustanov z obeh strani meje, vlogo mladih, ki morajo biti v ospredju vseh aktivnosti, spregovoril pa je tudi o strateškem odnosu Slovenije na tem področju. Omenil je trud vlade pri krepitvi odnosov s sosedami, tudi z željo po čim boljšem uveljavljanju manjšinskih pravic Slovencev v teh državah.

Slovenski premier Janez Janša in slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Na srečanju so se dogovorili, da bodo s pristojnimi slovenskimi oblastmi nadaljevali razpravo in razmislek glede prihodnosti slovenstva v sosednjih državah Slovenije.

Predstavitev načrta aktivnosti v prihodnjem

Ministrica RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter podpredsednica sveta vlade Helena Jaklitsch je predstavila aktivnosti in prizadevanja urada v tem letu ter načrt aktivnosti v prihodnjem.

Kot je povedala, je urad za Slovence v zamejstvu in po svetu okrepil sodelovanje z ministrstvoma za gospodarstvo in za kmetijstvo, dobro pa sodeluje tudi z ministrstvom za izobraževanje, enim ključnih sogovornikov pri podpori Slovencem zunaj meja domovine pri utrjevanju znanja slovenščine.

Srečanje Sveta vlade za Slovence v zamejstvu na Brdu pri Kranju.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ministrica je tudi izpostavila pomembnost vključenosti vsebin s področja zamejstva v slovenske medije, eden pomembnejših korakov k bolj sistematičnemu razmisleku o aktivnostih za izboljšanje položaja v zamejskih skupnosti pa bo po njeni oceni priprava nove celovite strategije za prihodnjih deset let.

Med drugimi je tudi minister za kulturo RS Vasko Simoniti predstavil raznoliko pahljačo aktivnosti in sodelovanja ministrstva z različnimi zamejskimi organizacijami v vseh sosednjih državah, kjer živi slovenska narodna skupnost.

Člani sveta iz zamejstva – Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške – so med drugim predstavili pričakovanja, ki jih imajo od Slovenije pri strateških vprašanjih njihovega razvoja ter dvostranskega sodelovanja z državami, kjer živijo.

Srečanje Sveta vlade za Slovence v zamejstvu na Brdu pri Kranju.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Strinjali so se, da je ohranjanje slovenskega jezika in slovenske identitete temeljni dejavnik obstoja slovenstva v zamejstvu. Kot so poudarili, so za dosego tega cilja pomembne tako kulturne in ostale dejavnosti, ki krepijo medsebojno in čezmejno sodelovanje ter ohranjajo vez s Slovenijo.

„Presenečeni in hvaležni, da je do sestanka prišlo“

Iz vrst koroških in štajerskih Slovencev so sodelovali predsedniki krovnih političnih organizacij Manuel Jug (Zveza slovenskih organizacij), Bernard Sadovnik (Skupnost koroških Slovencev in Slovenk), Susanne Weitlaner (Kulturno društvo Člen 7 štajerskih Slovencev), ter predsednik Enotne liste Gabriel Hribar. Predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev Valentina Inzka je zastopal predsednik Zbora narodnih predstavnikov Nant Olip, ki je izpostavil „visokokaratno“ zasedbo z Janšo in nekaterimi ministri po eni strani, na drugi strani pa resno, zavzveto razpravo vseh navzočih.

Svet vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu, kot posvetovalno telo vlade, sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politik ter strategij Republike Slovenije na področju skrbi za Slovence v zamejstvu. Sodeluje pri izdelavi drugih strateških dokumentov in razvojnih programov ter sprejema stališča do dogodkov, povezanih z delovanjem in položajem Slovencev v zamejstvu.