Evropska šola v Šmihelu pri Pliberku z dodatnim poslopjem.
europaschule-evropskasola.com
europaschule-evropskasola.com
Izobraževanje

Pouk na daljavo izziv za vse

Drugi „lockdown“ se razlikuje od prvega v tem, da lahko otroci vsak čas pridejo v šolo. Od torka velja za vse učenke in učence v Avstriji pouk na daljavo, vsak čas pa lahko koristijo tudi ponudbo pouka na izobraževalnih ustanovah. Prav to pa pozvroča precejšnje izzive.

Že teden dni imajo vsi starši, ki to potrebujejo, možnost in pravico do oskrbe in pouka svojih otrok na šolah. Neodvisno od lokacije, se pravi ali so šole na podeželju ali v mestu, koristi to ponudbo trenutno 10 do nad 50 odstotkov prijavljenih otrok.

Otroci lahko torej vsak čas pridejo v šolo, prav to pa postavlja pred precejšnje izzive ravnateljice in ravnatelje, kakor tudi učiteljice in učitelje, ki so o novih ukrepih izvedeli zelo kratkoročno, pravita ravnatelj Evropske šole v Šmihelu Danilo Katz in ravnateljica dvojezične ljudske šole v Ledincah Anica Lesjak-Ressmann.

Dober potek pouka in oskrbe pomeni trenutno dvojno delo za učiteljice in učitelje, pravi Katz.

Schule Sujet
Philipp Hebenstreit

Medtem ko pouk na daljavo na ljudskih šolah velikokrat poteka v obliki kontaka preko elektronske pošte in telefona, je situacija na srednjih šolah nekoliko drugačna, pravi ravnateljica srednje šole v Pliberku Christine Sumnitsch-Meklin.

Kar ostaja, je socialna distanca – tako od tistih, ki imajo trenutno pouk na daljavo kakor tudi med učenkami in učenci na izobraževalnih ustanovah, dodaja Anica Lesjak-Ressmann.

Največji izziv bo v bodoče torej psihološka raven oz. kako poskrbeti za psihohigieno otrok.