PROMET

„3. razvojne osi ne more nič več ustaviti“

Slovenski infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak sta v četrtek v Gaberkah pri Šoštanju zasadila prvi lopati za gradnjo severnega dela tretje razvojne osi. Kot je ob tem povedal Vrtovec, gradnje tretje razvojne osi ne more nič več ustaviti.

Minister Vrtovec je poudaril, da se končno začenja gradnja severnega dela tretje razvojne osi, ki so ga mnogi nestrpno čakali. „To cesto resnično potrebujemo, da se bosta koroška in šaleška regija lahko razvijali. To je priložnost za gospodarski preboj obeh regij, pa tudi priložnost za tukajšnje ljudi, da še naprej živijo v teh regijah, ne pa jih zapuščajo,“ je ocenil Vrtovec.

Želi si, da bi prihodnje leto zasadili prvo lopato tudi na južnem delu tretje razvojne osi in tako Belo krajino povezali z osrednjo Slovenijo. Prav tako si želi, da bi se prihodnje leto gradnja tretje razvojne osi začela na Koroškem. Vrednost izgradnje celotne tretje razvojne osi je minister ocenil na več kot milijardo evrov.

Tretja razvojna os je predvidena kot povezovalna cesta od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško in bo severno in jugovzhodno Slovenijo povezala z državnim avtocestnim križem.

Po besedah Valentina Hajdinjaka je tretja razvojna os postala realnost. „Začenjamo z 200 metri štiripasovne hitre ceste znotraj 61 kilometrov severnega dela tretje razvojne osi, ki naj bi bila zgrajena v 14 mesecih. Odsek Velenje-Slovenj Gradec naj bi bil zgrajen leta 2025 ali 2026, odsek Velenje-Šentrupert, za katerega poteka odkup zemljišč, pa leta 2027,“ je še dejal prvi mož Darsa Hajdinjak.

Začetna dela na severnem delu tretje razvojne osi med drugim obsegajo ureditev gradbišča, čiščenje terena oz. posek drevja ter pripravljalna dela za dostopno cesto do deponije Premogovnika Velenje, kjer bodo odlagali viške gradbenega materiala.

Za prva dela na lokaciji Gaberke v občini Šoštanj, ki so zajeta v sklopu D – Gaberke, je Dars po dobrem letu dni izbirnega postopka izbral konzorcij vodilnega partnerja, družbe Kolektor CPG, s podjetjema CGP iz Novega mesta in Voc Celje.

Prva dela na Koroškem prihodnje leto

V koroški regiji pa se bodo prva dela predvidoma začela prihodnje leto na lokaciji, imenovani Jenina, na območju mestne občine Slovenj Gradec, omenjena lokacija prav tako spada v odsek Velenje-Slovenj Gradec. Postopek izbire izvajalca za dela na tej lokaciji, ocenjena na okoli 30 milijonov evrov brez DDV, je v teku.

Zamisli o izgradnji tretje razvojne osi so sicer stare pol stoletja, Korošci v Sloveniji pa si zanjo glasno prizadevajo zadnjih 16 let. Med najbolj glasnimi podporniki hitre ceste proti Koroški je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os, je pa sicer umeščanje trase tretje razvojne osi v prostor, ki je še v teku, v več lokalnih okoljih doslej naletelo na nasprotovanja.