ZNANOST

„Na poti skozi čas“ v Škofičah

Leta 1910 je 94,2 odstotka vseh prebivalcev v občini Škofiče govorilo slovensko, leta 2001 5,8 odstotka. Ta podatek je usmerjal načelna razmišljanja pri nastajanju projekta SPZ in Slovenskega prosvetnega društva „Edinost“ v Škofičah „Sprach Raum / Kultur Zeit – Na poti skozi čas“, ki je bil izbran na razpisu CARINTHIja 2020.

V članku z naslovom „CARINTHIja – da ali ne?“ Slovenska prosvetna zveza (SPZ) v glasilu „forum ZSO“ navaja sodelovanje pri štirih projektih, izbranih na razpisu CARINTHIja 2020. V članku pa poslovodja SPZ Mitja Rovšek, ki je tudi predsednik Slovenskega prosvetnega društva „Edinost“ v Škofičah „v zvezi s povezovanjem slovensko in nemško govorečega prebivalstva“ posebno imenuje projekt v Škofičah, ki je po njegovih besedah „kot eden redkih nastal v sodelovanju z javno ustanovo, konkretno s Tržno občino Škofiče“.

V središču je stalna razstava kuratorke Brigitte Entner, redna znanstvena sodelavka Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) v Celovcu. Izhodišče projekta „Sprach Raum / Kultur Zeit – Na poti skozi čas“ je razloženo v skupni tiskovni izjavi, v kateri SPZ in Slovensko prosvetno društvo „Edinost“ v Škofičah spominjata, kako so se v sto letih jezikovne in kulturne razmere v občini Škofiče popolnoma spremenile: leta 1910 je več kot 90 odstotkov (94,2 %) vseh prebivalcev in prebivalk govorilo slovensko, leta 2001 manj kot šest odstotkov (5,8 %).

Ta podatek je usmerjal tudi načelna razmišljanja pri nastajanju projekta: „Kaj se je zgodilo, da so se številke tako zelo spremenile?“, poudarja zgodovinarka Brigitte Entner.

Tema stalne razstave je 120-letna zgodovina občine s stališča jezika in kulture, razvoja demokracije in spominske kulture, infrastrukture in migracij.

Razstavo bodo odprli 3. oktobra, tudi v primeru tega projekta pa so občutne posledice za zajezitev širitve koronavirusa.

V tiskovi izjavi beremo, da je končni rezultat projekta posledica daljšega procesa, zgodovinarka Brigitte Entner pa besedam o poti do cilja in medsebojnem spoštovanju kot temelju sodelovanja dodaja, da so vodili poglobljene pogovore in resne diskusije.

Poleg trajne razstave, ki bo vodila skozi 13 naselij trške občine Škofiče, pa Brigitte Entner posebno omenja nastajajočo spletno stran.

„Sobivanje dveh narodnih skupnosti ali več zahteva strpnost in odgovornost“, piše župan občine Škofiče Valentin A. Happe (ÖVP). V drugačnem da naj ne bi videli tujega, temveč nekaj, kar ustvarja zaupanje. Takšna odgovornost pa lahko pomeni le, biti odprt za druge, ne da bi bilo treba zaradi tega zanemarjati skupne koroške korenine, tako župan Happe.