Politika

„Zasidrati slovenščino v deželni ustavi“

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) pred sobotnim Evropskim dnevom jezikov poziva koroški deželni zbor, da se pridruži priporočilom koroške Izobraževalne direkcije in v spominskem letu 2020 zasidra slovenščino kot drugi deželni jezik v deželni ustavi.

Cilj je ohraniti bogato dediščino 200 evropskih jezikov

Na pobudo Sveta Evrope praznujemo 26. septembra „Evropski dan jezikov“. Osnovni cilji evropskega dneva jezikov so dvigniti zavest učenja jezikov z namenom spodbujanja raznojezičnosti in medkulturnega razumevanja, zavzemati se za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi in spodbujati vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje. Cilj je ohraniti bogato dediščino 200 evropskih jezikov.

Evropski dan jezikov sta uvedla Evropska komisija in Svet Evrope leta 2001. V dogodku sodelujejo številne jezikovne in kulturne ustanove, združenja, univerze in zlasti šole. Ob tem dnevu potekajo kampanje v do 45 državah.

Ena od institucij, ki na ta dan aktivno sodeluje, je Izobraževalna direkcija za Koroško. Po spletu vabi dijakinje in dijake k sodelovanju in prispevanju idej. Direkcija za izobraževanje poziva tudi, naj se Evropski dan jezikov koristi za „opozarjanje na evropsko jezikovno in kulturno raznolikost,“ navaja Narodni svet koroških Slovencev (NSKS).

„Le majhen dodaten korak“

Iz vidika Narodnega sveta bi bil za koroški deželni zbor le majhen dodaten korak, če bi se pridružil priporočilom koroške Direkcije za izobraževanje in bi v jubilejnem letu koroškega plebiscita zasidral slovenščino kot drugi deželni jezik v koroški deželni ustavi, so pri NSKS zapisali v izjavi za medije.