Suche nach Gräbern jüdischer NS-Opfer in Rechnitz
APA/Verein RE.F.U.G.I.U.S
APA/Verein RE.F.U.G.I.U.S
KRONIKA

Iskanje grobov prisilnih delavcev

V občini Rohunac (Rechnitz) na južnem Gradiščanskem se nadaljuje iskanje grobov madžarsko-judovskih prisilnih delavcev, ki so jih marca leta 1945 umorili nacionalsocialisti. Z izkopavanji so začeli v sredo.

Za iskanje doslej neodkritih grobov je v glavnem odgovoren oddelek za arheologijo pri zveznem spomeniškem uradu. Iskanje je zahtevno, je „iskanje šivanke v senu“, kakor delo opisuje arheolog Franz Sauer.

Po preučevanju zgodovinskih virov, zračnih posnetkov in geofizikalnih preiskav ter rezultatov prejšnjih izkopavanj pride za morebitna najdišča grobov v poštev skoraj 90 hektarjev velika površina.