KULTURA

„Za vidnost kulturnih iniciativ“

V sredo, 5. avgusta, bo imela svoj celodnevni dogodek Interesna skupnost kulturnih iniciativ Kärnten-Koroška (IG KIKK). Novi trg v Celovcu bo pod geslom „Novi trg za kulturo“ prizorišče umetniškega programa, govorov in praznovanja 30-letnice IG KIKK. Od 10. ure dopoldne bo tam 67 stojišč včlanjenih društev in iniciativ.

Občuten je bil zagon, s katerim so kulturne iniciative na Koroškem po obdobju izčrpanosti in oslabitve zaradi zmanjševanja financ leta 2016 stopile v „Leto svobodnih kulturnih iniciativ“ po razglasu deželne vlade. Živo je v spominu „topla greda“ na dvorišču deželnega dvora v Celovcu.

V primeru slabega vremena bo dogodek preložen na ponedeljek, 10. avgusta.

„Novi trg za kulturo“

Le lučaj stran bo prihodnjo sredo, 5. avgusta, Novi trg prizorišče svobodnih kulturnih ustvarjalk in ustvarjalcev – zavedajoč se pomena dvojezičnosti in medkulturnega dialoga. S tega vidika predsednica IG KIKK Alina Zeichen primerjalno ocenjuje tudi navzven prepoznavno in vidno dvojezičnost v sklopu napovedi dogodkov deželne razstave „Carinthija 2020“.

Sicer pa bo od 10. ure dopoldne na Novem trgu 67 stojišč včlanjenih društev in iniciativ, predsednica Alina Zeichen bo predstavila srž nove baze podatkov po zadnji anketi. Za vidnost kulturnih iniciativ si je IG KIKK zamislila celodnevni dogodek.