GOSPODARSTVO

Spodbuda kupcem, pomoč trgovinam

3.700 računov v skupni vrednosti 650.000 evrov so prebivalci mesta Celovec doslej že oddali v biroju za servis ali online preko gospodarske zbornice in si s tem zagotovili povrnitev 20 odstokov od plačane vsote. Mesto Celovec je namreč v pomoč manjšim trgovinam sprožilo akcijo „Minus 20 %“, pri kateri vrača kupcu petino računa.

V ta namen je na razpolago 150.000 evrov, a bo ta vsota kmalu dosežena. V načrtu pa je že naslednja akcija, s katero bo mesto začelo v poletnih mesecih. Tudi tedaj bo na razpolago 150.000 evrov. Dobropise bodo občani lahko vnovčili pri nad 500 manjših in srednje velikih trgovinah v Celovcu.