KMETIJSTVO

Gorski pašniki v žarišču

Upoštevajoč zakon o pravilih vedenja na gorskih pašnikih in ravnanju lastnikov psov je dežela Koroška lani izdelala zavarovalniški paket. Ob odgovornosti lastnika živali pa zbornična svetnica SJK Marinka Mader-Tschertou opozarja tudi na pravila, ki se jih morajo držati pohodniki.

„Pozor, živina na paši – pse na vrvico!“. Takšna in podobna svarila so na tablah, ki opozarjajo pohodnike, da se nahajajo na območju pašnikov. Upoštevajoč zakon o pravilih vedenja na gorskih pašnikih in o ravnanju lastnikov psov, predvsem pa v zavesti razsodbe vrhovnega sodišča v zadevi nemške turistke, ki jo je poteptala krava, je Koroška lani izdelala zavarovalniški paket kot pomoč v primeru, da bi se resnično zgodila nesreča, ki bi presegla kritje obveznega škodnega zavarovanja. Paket zato, da bi zagotovila obdelovanje planinskih pašnikov za kmetijsko gospodarstvo in turizem hkrati.

Po seji kolegija deželne vlade v torek sta sporočila deželni svetnik Martin Gruber, referent za kmetijstvo in deželni svetnik Sebastian Schuschnig, referent za turizem (oba ÖVP), da paket pomoči velja tudi letos.

Zbornična svetnica Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Marinka Mader-Tschertou zasnovano pomoč odobrava. Ob odločilni odgovornosti lastnika živali pa Marinka Mader-Tschertou opozarja tudi na pravila vedenja na gorskih pašnikih, ki se jih morajo držati pohodniki.

Prevoz mleka do zbirnega mesta

V zvezi z dodatkom za transport mleka do zbirnega mesta je zbornična svetnica SJK Marinka Mader-Tschertou spomnila na predlog, v katerem so Stefan Domej, Franc Jožef Smrtnik, Marjan Čik in ona oktobra 2018 pisno zahtevali, da mora dežela takšen dodatek nameniti tudi kmetijam, ki redijo drobnico, torej ovce in koze.

Že 21. aprila je deželni svetnik Gruber po seji kolegija deželne vlade opozoril na težave v kmetijstvu in gozdarstvu. In je omenil vsoto iz proračuna za kmetijstvo, 500.000 evrov kot prispevek za prevoz mleka.

Na seji deželne vlade v torek, 19. maja, pa je kolegij sprejel ustrezen sklep z utemeljitvijo, da je od 2.100 kmetij, ki pridelujejo mleko, največ malih in srednje velikih gorskih kmetij, kjer so razmere za kmetovanje po sebi že težavne.