Mejni prehod v Slovenjo.
www.rtvslo.si
www.rtvslo.si
Promet

Slovenija mejo le samo postopno odpira

Slovenska vlada je spremenila odlok o ukrepih na meji. Odpiranje mej bo potekalo postopoma, seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Slovenijo, pa bodo sproti posodabljali. Spremenjen in dopolnjen odlok je začel veljati v nedeljo ob 22. uri.

Kot so zapisali, bo odpiranje mej, razen za državljane Slovenije in tujce s stalnim bivališčem v Sloveniji, potekalo postopoma.

Seznam objavljen tudi na spletni strani NIJZ

Slovenska vlada bo sproti posodabljala seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Slovenijo, in sicer na podlagi ocene epidemiološkega stanja v sosednjih državah, ki jo bo podal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), in tehničnih dogovorov ministrstva za notranje zadeve s sosednjimi državami, članicami EU in državami schengenskega območja ali sprejetega splošnega dogovora na ravni EU. Seznam držav bo objavljen na spletnih straneh NIJZ in ministrstva za notranje zadeve.

Mejni prehod v Slovenjo.
www.rtvslo.si

Poleg tega spremenjen odlok določa izjeme pri osebah iz tretjih držav, ki se jim ob vstopu v Slovenijo ne odredi karantena za 14 dni. Gre za osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza, ter za osebe, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.