ZNANOST

Arhiv o žrtvah nacionalsocializma

26 milijonov dokumentov o žrtvah nacionalsocialističnega preganjanja in 21 milijonov imen žrtev je v arhivu Arolsen v Nemčiji – pred letom 2019 Mednarodna služba za iskanje pogrešanih ITS. Zgodovinarka Brigitte Entner je bila ena prvih raziskovalk po odprtju ustanove. Izsledke je vnesla v svojo monografijo iz leta 2014.

Dokumenti arhiva Arolsen, prej ITS, na spletu

15. aprila 2020, ko smo se spomnili usodnih dogodkov 14. in 15. aprila leta 1942, deportacije koroških slovenskih družin, je bila sporočena novica, ki je v širšem pomenu povezana tudi s posledicami deportacije: ena največjih zbirk dokumentov o žrtvah nacionalsocializma je sedaj dostopna tudi na internetu. To so dokumenti arhiva Arolsen v Nemčiji, pred letom 2019 Mednarodne službe za iskanje pogrešanih (ITS – International Tracing Service). Sedaj se imenuje Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution.

Gre za 26 milijonov dokumentov o žrtvah nacionalsocialističnega preganjanja in 21 milijonov imen žrtev pregnanih, ki jih je objavil arhiv Arolsen 14. aprila 2020. Po naključju datum sovpada s spominom na deportacije koroških slovenskih družin, je pa dejstvo pomembno toliko bolj, ker so v obsežni zbirki tudi imena, ki jim je vrnila ime in čast zgodovinarka Brigite Entner.

Ena prvih raziskovalk po odprtju arhiva

Leta 2014 je izdala obširno monografijo „Wer war Klara aus Šentlipš/ St. Philippen?“ in jo predstavila 1. aprila 2014 v prostorih deželnega arhiva v Celovcu. Za izčrpno in sistematsko raziskavo o koroško-slovenskih žrtvah nacionalsocialističnega preganjanja je redna znanstvena sodelavka Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) ter inštituta za zgodovino na univerzi v Celovcu bila ena prvih znanstvenih raziskovalk, ko je Mednarodna služba za iskanje pogrešanih ITS odprla arhive za raziskovalno delo.