POLITIKA

Sklepali o svežnju tem

Sosvet za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja je na svoji seji v petek v Celovcu obravnaval sveženj tem. Z večinskim sklepom je bil sprejet predlog, da bo Manuel Jug spregovoril na deželni proslavi 10. oktobra za slovensko narodno skupnost, en izsledek seje povzema predsednik gremija Nanti Olip.

„Sklad za dvo- in večjezične otroške vrtce“, ustanovljen z deželnim zakonom 12. julija 2001, je pomemben temelj za delovanje dvo- in večjezičnih otroških vrtcev. Društva kot nositelje dvo- in večjezičnih otroških vrtcev namreč zavezuje, da imajo izdelan jezikovno-pedagoški koncept za vzgojno delo v društvenih vrtcih.

Jezikovno-pedagoški koncept za občinske vrtce

Ta teoretična izhodišča za dvo- in večjezično vzgojo na osnovi jezikovno-pedagoškega koncepta naj bi usmerjala tudi delo v dvo- in večjezičnih občinskih otroških vrtcih, sporoča v petek sprejeti sklep sosveta za slovensko narodno skupnost.

Dejansko je šel sosvet za slovensko narodno skupnost še dlje, pravi predsednik gremija Nanti Olip. Ker je zadnje leto otroškega vrtca sestavni del obveznega šolstva, pomeni, da bi obveljala logika dvojezičnega šolstva na veljavnostnem območju manjšinsko šolskega zakona od jasli, preko otroškega vrtca do obveznih šol, tako Olip.

Najdaljša razprava o govorniku

Ob tem je sosvet sprejel sveženj tem. Z večinskim sklepom je bil sprejet predlog, da bo Manuel Jug, predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) spregovoril na deželni proslavi 10. oktobra za slovensko narodno skupnost. V povzetku izsledkov seje gremija navaja Olip med drugim, da so soglašali vsi, da se naj podvoji podpora narodni skupnosti.