PROMET

Porast primerov izgubljenega tovora

Deli tovora so lahko izredno nevarni za promet na avtocestah. V minulem letu je družba Asfinag v primerjavi z letom 2018 zabeležila skoraj 30 odstotkov več takšnih delov. Primerno razvoju se je povečalo število javljenih primerov od 4.386 na 5.678.

Družba Asfinag, ki upravlja avstrijske avtoceste, pa višje število razlaga tudi v luči večje pripravljenosti voznikov, da javijo takšne primere. Največ prijav so leta 2019 zabeležili na Štajerskem (1.399), na Koroškem 434. Najmanj prijav so zaznali na Gradiščanskem (44).