POLITIKA

Odgovor urada na poslansko vprašanje

Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu namenil slovenskim društvom na tleh nekdanje Jugoslavije lani skupno skoraj četrtino celotne vsote, namenjene slovenskim ustanovam po vsem svetu (brez zamejstva), so zapisali v odgovoru na poslansko vprašanje.

Prednost pri nakazilih

Ta društva so vedno prvi prejemniki sredstev med vsemi slovenskimi društvi po svetu. Na uradu dodajajo, da se sredstva razdeljujejo na podlagi kakovosti prijavljenih projektov in programov ter na podlagi dosedanjega delovanja posamezne skupnosti oziroma ustanove.

Pri tem da zgolj dejstvo, da gre za ustanovo v „zamejstvu“ ali v „izseljenstvu“ ne igra nobene vloge.

„Primerjave z zamejstvom niso ustrezne“

Posplošene primerjave financiranja slovenskih skupnosti v zamejstvu niso ustrezne, saj gre za povsem drugačne geopolitične in kulturno-demografske značilnosti, poudarjajo na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.