KRONIKA

Leta 2019 porast podelitev državljanstva

Število podelitev državljanstva v Avstriji je spet naraslo. Leta 2019 je prejelo avstrijsko državljanstvo 10.606 oseb, to je za 12 odstotkov več kakor v letu poprej. Več kot tretjina tistih, ki so prejeli državljanstvo, se je rodila v Avstriji.

Število podelitev avstrijskega državljanstva narašča od leta 2011. Največ novih državljanov ima korenine v Bosni in Hercegovini (1.183), sledijo Srbija (1.008), Turčija, Kosovo in Ruska federacija.