GOSPODARSTVO

70 let Kmečke zveze v Trstu

Kmečka zveza v Trstu praznuje 70-letnico. Ustanovljena je bila 15. januarja 1950 na Opčinah. Predsednik Franc Fabec presoja pot med preteklostjo in sedanjostjo, ki so jo zaznamovale korenite spremembe. Njeno poslanstvo „zaščite slovenskih kmetov in njihovih interesov oziroma slovenskega kmetijstva“ je ostalo nespremenjeno.

Meseca maja leta 2012 je bil Franc Fabec, predsednik Kmečke zveze v Trstu, sopodpisnik listine o ustanovitvi Slovenske zamejske kmetijske koordinacije AGRA-SLOMAK. Ničkolikokrat je ob tem bil gost na kmečkem prazniku Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS). Že njegov predhodnik Alojz Debelis pa je spletel vezi s SJK, katere sedaj oglablja Fabec.

Ustanovljena 15. januarja 1950 na Opčinah

Kmečka zveza je bila ustanovljena 15. januarja 1950 na Opčinah. Na spletu ene izmed obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), med drugim piše o Kmečki zvezi: „Nudi strokovno in administrativno pomoč članom pri vodenju kmetijskih dejavnosti in obratov. Dosledno je ob strani slovenskim kmetom pri obrambi njihove zemlje, narodnostne identitete, stanovskih pravic in gospodarskih interesov.“

Predsednik Kmečke zveze v Trstu Franc Fabec.
ORF

Ob presoji poti med preteklostjo in sedanjostjo Franc Fabec ugotavlja, da so jo zaznamovale korenite spremembe. Poslanstvo Kmečke zveze – zaščita slovenskih kmetov in njihovih interesov oziroma slovenskega kmetijstva – pa da je ostalo nespremenjeno.