IZOBRAŽEVANJE

„Šola cveti že 30 let“

Dvojezična zvezna trgovska akademija v Celovcu letos praznuje 30. letnico obstoja. Zvezni parlament je sklenil ustanovitev šole v sklopu novele k manjšinskemu šolskemu zakonu leta 1990, "V politiki je treba dati, da dobiš,“ se na trda pogajanja za ustanovitev šole spominja tedanji državnozborski poslanec Karel Smolle.

Sporna novela botrovala ustanovitvi DTAK

Pred 30 leti, 25. junija 1990, je zvezni parlament sklenil ustanovitev Dvojezične zvezne trgovske akademije (DTAK) v Celovcu v sklopu novele k manjšinskemu šolskemu zakonu leta 1990. Novela je takrat v slovenski narodni skupnosti na Koroškem bila zelo sporna, saj je izvirala iz zahteve domovinskih organizacij na Koroškem, da naj bi otroci, ki na ljudskih šolah na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva niso prijavljeni k dvojezičnemu pouku, imeli pravico do pouka izključno v nemškem jeziku.

Sledile so demonstracije proti tako imenovanemu ločevalnemu modelu ali, kakor so ga takrat imenovali, „apartheidskem modelu“ na Dunaju in na Koroškem. Parlament je takrat večinsko sprejel zakon, ki je prinesel jezikovno ločene razrede oziroma, kjer ni bilo najmanj sedem prijav k dvojezičnemu pouku, asistenčne učitelje.

Karel Smolle
ORF

Glasoval drugače kot stranka

Med državnozborskimi poslanci je na listi Zelenih takrat bil tudi Karel Smolle. Drugače, kot ostali poslanci Zelenih, je Smolle glasoval za vladni predlog. Že takrat je kljub ostremu nasprotovanju iz lastne stranke, pa tudi iz vrst koroških Slovencev, bil prepričan, da cena za soglasje ni bila previsoka, saj si je v pogajanjih med drugim izboril tudi obljubo o ustanovitvi Dvojezične zvezne trgovske akademije.

Z dvojezično gospodarsko izobrazbo v vseh predmetih in s štirimi obveznimi jeziki je ustanova v treh desetletjih delovanja postala mednarodni kompetenčni center, še zlasti na alpsko-jadranskem območju, je na „svojega otroka“ ponosen Smolle. Čeprav je bil po pristanku na nov šolski zakon izpostavljen ostri kritiki tudi iz vrst slovenske narodne skupnosti, je tudi danes prepričan, „da je v politiki treba dati, da dobiš.“