KULTURA

Preučujejo spominjanje ob meji

„Čas je zrel za vključujoče, meje presegajoče spominske narative.“ V tem prepričanju usklajuje Daniel Wutti, profesor za večjezičnost in medkulturno izobrazbo na Pedagoški visoki šoli v Celovcu, projekt „Spominske kulture v obmejnem območju“ za deželno razstavo CARINTHIja 2020.

„Potreba po novih, vključujočih narativov o zgodovini“

Iskanje stika s pričevalci in pričevalkami je bilo vodilo zbornika „Erinnerungsgemeinschaften in Kärnten/ Koroška“. Z naslovnico publikacije iz leta 2017 se srečamo na Pedagoški visoki šoli v projektu za Deželno razstavo CARINTHIja 2020 „Spominske kulture v obmejnem območju / Erinnerungskulturen im Grenzraum“. Težišča projekta s predavanji in dogodki usklajuje profesor Daniel Wutti. Svoje prepričanje izraža tudi v zapisu o potrebi po novih, vključujočih narativov o zgodovini, ki povezujejo tako ljudi kot tudi regije.

Daniel Wutti
ORF
Daniel Wutti

V projektu sodelujejo tri osnovne šole v Sloveniji, na Koroškem je vključenih pet partnerskih šol. Trenutno se končujejo online-povpraševanje ravnateljic in ravnateljev ljudskih šol na Koroškem o tem, kako obravnavajo 10. oktober. Meseca aprila bo na sporedu delavnica s šolarji, junija nato delavnica z učitelji. Dejansko pomeni sedanja zasnova z naslovom „Spominske kulture v obmejnem območju“ nadaljevanje in nadgradnjo iz leta 2017, vzročno povezavo ustvarja Wutti.