SOCIALA

AK zahteva reformo pri negi in oskrbi

Na Koroškem primanjkuje osebja za nego in oskrbo bolnikov in ostarelih, opozarja delavska zbornica (AK). Obvezna registracija zaposlenih na zdravstvenem in negovalnem področju kaže, da se bo do leta 2030 upokojilo okrog 2.500 zdravstvenih delavcev, število ljudi, ki potrebujejo oskrbo, pa se bo v naslednjih letih podvojilo.

Lani je na Koroškem izobrazbo na področju zdravstva in nege zaključilo 292 absolventov in absolventk, kar je glede vse večjega števila ljudi, ki potrebujejo oskrbo, premalo, je v ponedeljek svaril predsednik delavske zbornice Günther Goach.

Potrebni dodatni kadri, boljši pogoji in nove strukture

Delavska zbornica poudarja, da so nujno potrebni dodatni kadri, boljši delovni pogoji in nove organizacijske strukture, da bi za zdravstveno nego navdušili spet več, predvsem mladih ljudi.