IZOBRAŽEVANJE

Dobropisi za izobraževanje

Delavska zbornica (AK) je ponovno razposlala svojim članom in članicam na Koroškem 200.000 dobropisov za izobraževalne prireditve. Letno 6.000 prejemnikov je priložnost za nadaljnje izobraževanje na ljudski visoki šoli ali na inštitutu za poklicno usposabljanje dejansko tudi vnovčilo.

Odkar delavska zbornica ponuja dobropis za izobraževanje, je za dejavnost izdala nad osem milijonov evrov.