POLITIKA

„Ljudje, ki poznajo vprašanja manjšin“

Dejstvo, da imajo predstavniške organizacije slovenske narodne skupnosti na Koroškem odslej kot sogovornice in sogovornike osebnosti, ki prihajajo iz vrst narodnih skupnosti, omenja Nanti Olip kot predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja na prvem mestu.

Olip opozarja na poglavje vzgoje

To pa zato, ker iz lastnih izkušenj poznajo poglavitna prizadevanja za uresničevanje narodnostnih pravic in njihovih zahtev. Ob napovedi povišanja podpor, poglavju, ki spremlja narodne skupnosti že desetletja, predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost Nanti Olip opozarja na celotno poglavje vzgoje in izobraževanja.

Olip pričakuje, da bo nova vlada z zakoni in drugimi oprijemi zagotovila izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti – od otroškega vrtca do univerze.

Predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja Nanti Olip naložil dolžnosti in obveznosti tudi predstavniškim organizacijam avstrijskih narodnih skupnosti. V tem pogledu še posebno glede na poglavje, ki se nanaša na ustanovitev delovne skupine za preverjanje oblik modernizacije zastopstva.