GOSPODARSTVO

Nadaljevanje sodelovanja

Za pogled na preteklo leto 2019 jemlje predsednik Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Benjamin Wakounig za izhodišče dogodek, ki ga je organizacija pripravila skupaj z generalnim konzulom RS v Celovcu Antonom Novakom, hkrati z analizo pa povezuje prizadevanje po nadaljevanju pozitivnega in konstruktivnega medsebojnega sodelovanja tudi v letu 2020.

V letu 2019 je minilo 15 let, ko je postala Slovenija 1. maja 2004 članica Evropske unije, 21. decembra 2007 nato še članica schengenskega območja. Slovenska gospodarska zveza (SGZ) je priložnosti, izvirajoče iz Schengena prepoznala v posebni publikaciji „Schengen Chance – zbliževanje obmejnih regij" junija 2007. Nato je 2008 sledil projekt „Crossborder Services“.

V poldrugem desetletju pa pobudi zdaleč nista edini. Trenutno aktualen je projekt SGZ in partnerskih organizacij Connect SME Plus programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Začetek decembra lani sta se srečali delegaciji Celovca in Nove Gorice. Isti dan zvečer sta SGZ in generalni konzul RS v Celovcu Anton Novak vabila na predbožično srečanje, razodeva pomen povezovanja med državama.

Srečanje predstavnikov pobratenih mest Celovec in Nova Gorica v celovški mestni hiši, kjer so spregovorili s Slovensko gospodarsko zvezo in njenim predsednikom Benjaminom Wakounigom o projektih SME Connect plus in Nekteo.
ORF

Predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Wakounig je opozoril na pozitivno tendenco blagovne menjave med državama. Pomen čezmejnega povezovanja je podčrtal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik. Glede na to, da je bilo to srečanje medtem peto zapored, Benjamin Wakounig kot predsednik SGZ navezuje svojo razčlenitev prizadevanj za poslovno približevanje med državama pri dogodku, o katerem je Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu zabeležil: „Analizirali so leto 2019 in izrazili prizadevanje po nadaljevanju pozitivnega in konstruktivnega medsebojnega sodelovanja tudi v letu 2020“.

Čezmejna poslovna konferenca februarja v Škocjanu

5. februarja 2020 bo v kongresnem centru K3 v Škocjanu čezmejna poslovna konferenca z naslovom „Krožno gospodarstvo: soustvarjanje trajnostne prihodnosti v Alpsko Jadranski regiji“. V sklopu projekta Connect SME Plus programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija jo s partnerskimi organizacijami organizirata strokovna sodelavka Vesna Hodnik Nikolic in generalni sekretar SGZ Andrej Hren. Pri okrogli mizi se bodo vprašali, kaj se lahko politika nauči od gospodarstva?