POLITIKA

„SKUP noče biti četrta organizacija“

Pobuda Slovenski konsenz za ustavne pravice (SKUP) je naslovila odprto pismo vsem trem zastopniškim organizacijam koroških Slovencev. V tem člani iniciative SKUP pozivajo organizacije, da pred 100-letnico plebiscita končno formulirajo bistvene zahteve slovenske narodne skupnosti v letu 2020.

„Še zmeraj ni bil predstavljen skupni operacijski koledar“

„Samo deset mesecev je še do 100-letnice koroškega plebiscita. S strani zastopniških organizacij koroških Slovenk in koroških Slovencev pa še zmeraj ni bil predstavljen noben skupni operacijski koledar z zahtevami, ki bi naj bile uresničene do tega termina, niti ni bil predstavljen skupen katalog pričakovanj od nove avstrijske vlade, kaj šele, da bi bila izdelana skupna spomenica, kaj koroške Slovenke in koroški Slovenci menimo, da potrebujemo v drugem stoletju naše manjšinske eksistence v Republiki Avstriji,“ piše SKUP v odprtem pismu.

Člani SKUP zavračajo očitke, da delovanje iniciative SKUP provocira ali celo, da se pripravlja 4. zastopniška organizacija in nadaljnji razdor v narodni skupnosti, saj z realnostjo nimajo nobenega opravka, so zapisali.

„Niso uresničene pravice, ki jih imamo“

Poudarjajo, da je SKUP iniciativa civilne družbe, ki želi biti jasen opomin ter podpora vsem tistim političnim silam, ki se zavzemajo za uresničevanje manjšinskih pravic na osnovi zakonov in ustave. „Nujno potrebno se nam zdi poudarjati, da še vedno niso uresničene pravice, ki jih imamo, in se zanje premalo zavzemamo. Menimo, da je nujno potrebna koordinacija zastopniške politike koroških Slovenk in koroških Slovencev, ki mora biti odprta tudi za sodelovanje civilne družbe. Ne more zadostovati, da si vsaka organizacija sama sebi zadošča.“

V iniciativi nadalje poudarjajo, da sosvet pri uradu zveznega kanclerja nikakor ne more in ne sme nadomestiti skupne politike zastopniških organizacij, prav tako je ne more in ne sme nadomestiti koroški forum za dialog. „Oblikovanje predstav, kaj menimo, da potrebujemo, je in ostane stvar koroških Slovenk in koroških Slovencev, s tem pa njihovih zastopniških organizacij, to pa vseh skupaj, odprto, z možnostjo udeležbe nas vseh in ne za zaprtimi vrati.“

Pobuda SKUP zato poziva zastopniške organizacije, „da končno pristopijo k pravi medsebojni koordinaciji in formuliranju bistvenih zahtev naše manjšine v letu 2020. Naši predlogi, ki jih že imate, naj Vam bojo v pomoč.“