LITERATURA

Nagrajen za prevod Heideggerja

Prejemnik letošnje prevajalske nagrade, poimenovane po Fabjanu Hafnerju (1966-2016), je Aleš Košar. Nagrado je Košar dobil za prevod knjige z naslovom „Kaj se pravi misliti?“ nemškega filozofa Martina Heideggerja. S podelitvijo nagrade se je v nedeljo zvečer končal 35. Slovenski knjižni sejem v Ljubljani.

„Skorajda forenzična natančnost“

V obrazložitvi je zapisano, da se Košar „vsakega prevajalskega oreha loti s skorajda forenzično natančnostjo“. V izjavi za Slovensko tiskovno agencijo je Košar glede izzivov pri prevajanju in oblikovanju dobrega prevoda v polju strokovne literature napisal, da „gre za usklajenost z zgodovinsko prevajalsko tradicijo, terminološko ustreznost, jezikovno subtilnost, ohranjanje razlik, ne-olajševanje besedila, nevsiljevanje vnaprejšnjih tez in konceptov, ki se v tekstu ne izkazujejo“.

Letošnjo strokovno žirijo za nagrado za izjemen prevod zadnjih treh let iz nemškega v slovenski jezik so sestavljali prevajalka Irena Samide, zgodovinarka in prevodoslovka Tanja Žigon ter prevajalec Brane Čop. Izbirali so med devetimi prevodi – dva prevoda sta bila s področja otroške in mladinske literature, trije iz humanistike oziroma družboslovja in štirje iz leposlovja.

Leta 1964 v Celju rojeni Aleš Košar je študiral filozofijo in primerjalno književnost na ljubljanski Filozofski fakulteti. Sledili so prevodi za različne publikacije in založbe. Leta 2010 je doktoriral je z delom Filozofsko-teoretske in kulturno-zgodovinske osnove Heideggrove obravnave izvora umetniškega dela. Posveča se prevajanju znanstvenih monografij s področja fenomenologije, nemške klasične filozofije in romantike.

Nagrajeni prevod je izšel leta 2017 pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete in vključuje Heideggerjeva predavanja iz let 1951 in 1952. V obrazložitvi komisije piše, da poskuša nemški filozof v njih podati temeljni bitnozgodovinski, dvotirni premislek, ki izhaja iz samega, kot prevaja Košar, mislenja: kaj sploh pomeni misliti in kaj mislenje historično nalaga človeku.

S svojo prevajalsko mojstrovino da Košar postavlja terminološke temelje za prevajanje Heideggerja v slovenščino, in sicer tako, da pri tem, kot pravi Dean Komel v svoji spremni besedi, „izstopijo pomenske možnosti nemške ubeseditve“. „Slovenska poubeseditev pri tem ne zgolj zastopa nemške ubeseditve, marveč vzporedno sama vstopa v smiselno upovedovanje, ki bolj izrazi, kot pa odraža tisto, kar je ubesedeno v izvirniku – ravno tako kot prevod,“ je še zapisal Komel.

Nagrado Fabjana Hafnerja, ki želi izmenjaje odlikovati izjemne prevajalce iz slovenščine v nemščino in obratno, podeljujejo Goethe-Institut Ljubljana, Literarisches Colloquium Berlin (LCB), Musil-Institut, nemško veleposlaništvo v Sloveniji in zvezna dežela Koroška. Nagrada je poimenovana po prevajalcu, pesniku in literarnemu zgodovinarju Fabjanu Hafnerju (1966-2016).