POLITIKA

Šolarji naj obiščejo Mauthausen

Na predlog stranke Team Kärnten – Liste Köfer se je odbor deželnega zbora za pravna in ustavna vprašanja, narodno skupnost in izobraževanje soglasno izrekel za to, da naj vsak koroški šolar oz. vsaka šolarka obišče nekdanje nacistično koncentracijsko taborišče v Mauthausnu v Zgornji Avstriji.

Ozaveščanje mladine o grozotah nacionalsocializma

Dežela Koroška pa da naj finančno podpira šole, da lahko izvedejo takšne ekskurzije. Ob soglasnem sklepu v odboru je izrazil predsednik Teama Kärnten Gerhard Köfer svoje zadovoljstvo, saj da že več let opozarja na pomen ozaveščanja mladine o grozotah nacionalsocializma.

O podpori bo sklepal deželni zbor še meseca decembra, je povedal Köfer in tudi tu upa na soglasen sklep.