KULTURA

Krištof ostaja na čelu KKZ

Krščanska kulturna zveza (KKZ) v Celovcu je v ponedeljek imela svoj redni občni zbor. Za predsednika KKZ je bil ponovno izvoljen dekan Janko Krištof. Podpredsednici in podpredsednik so Micka Opetnik, Monika Novak-Sabotnik in Zdravko Inzko.

„Vsak posameznik odgovoren za ohranjanje kulture“

Ponovno izvoljeni predsednik Janko Krištof je v svojem nagovoru poudaril, da je vsak posameznik odgovoren za ohranjanje kulture in narodne zavesti, da to važno nalogo v veliki meri vršijo slovenska kulturna društva, osrednja organizacija pa jim želi biti pri tem v čim boljšo pomoč in oporo. Prosil je, da z vso silo podprejo tudi iniciative in ponudbe, ki prihajajo iz centrale in želijo biti v korist našemu kulturnemu utripu.

Dejavnost Krščanske kulturne zveze in včlanjenih društev je organizacija ob občnem zboru dokumentirala tudi z obširnim zbornikom, ki je zrcalo bogatega kulturnega ustvarjanja narodne skupnosti.

Tako odbor kakor pisarna Krščanske kulturne zveze želita še naprej delovati v začrtanem duhu in skupno z društvi oblikovati kulturno podobo koroških Slovencev, je odmevalo na občnem zboru. Za tajnico je ponovno bila izvoljena Zalka Kelih-Olip, njen namestnik je Martin Kuchling. Blagajniško funkcijo je prevzel Miha Vrbinc, njegova namestnica je Krista Koren-Hafner.

Občni zbor KKZ
Vincenc Gotthardt

„Brez društev ne moremo ničesar“

Predsednik Janko Krištof je v svojem poročilu orisal delo zadnjih let in pri tem izpostavil nekaj večjih kulturnih dogodkov, kot so revija Koroška poje, pevske revije mladih ali gledališki praznik 8. decembra, ki še posebno povezujejo narodno skupnost, društva in ljudi na podeželju. Za 60-letnico gledališkega praznika leta 2022 je predsednik napovedal v celovškem mestnem gledališču spet lastno produkcijo. Še posebno je Krištof izpostavil društva, ki da opravljajo za narodno skupnost neprecenljivo delo.

KKZ si želi prizadevati za slovensko pesem in besedo

Predsednik KKZ je poudaril tudi dobro sodelovanje z drugo kulturno krovno organizacijo, s Slovensko prosvetno zvezo (SPZ), prav tako dobro se razvija sodelovanje z nemškimi društvi in organizacijami. Tudi v naslednji mandatni dobi bo Krščanska kulturna zveza skušala biti čim boljši partner društev in se prizadevati za slovensko pesem in besedo, je poudaril po ponovni izvolitvi predsednik Janko Krištof.

Prejemniki Janežičevih priznanj KKZ
Vincenc Gotthardt

Janežičeva priznanja zaslužnim kulturnim delavcem

Na dnevnem redu je bila tudi podelitev Janežičevih priznanj za posebne zasluge in dolgoletno kulturno udejstvovanje. Janežičeva priznanja so prejeli:

Rozi Wernig
za zasluge kot ustanovna in dolgoletna predsednica KD Šmarjeta Apače in vsestranska kulturna delavka

Mira Blažej
za zasluge kot ustanovna in dolgoletna vodja otroškega in mladinskega zbora Amabilis ter pevsko-glasbena ustvarjalka

Folti Waldhauser
za zasluge kot dolgoletni pevec in vodja cerkvenega in posvetnega moškega zbora v Slovenjem Plajberku

Herbert Seher
za zasluge pri izobraževalni dejavnosti KKZ, pri ustanovitvi Slovenske glasbene šole v Rožu in za Slovenski inštitut na Dunaju

Tone Kuntner
za dolgoletno dobro sodelovanje, za izobraževalno dejavnost za koroško mladino in delo na literarnem področju