Podelitev Einspielerjeve nagrade NSKS in KKZ kulturnemu geografu in kartografu Petru Jordanu.
ORF
ORF
ZNANOST

Jordan prejel 27. Einspielerjevo nagrado

Kulturni geograf in kartograf Peter Jordan je v zahvalo za svoje prizadevanje za priznavanje in ohranjanje geografskih imen etničnih manjšin prejel Einspielerjevo nagrado Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) in Krščanske kulturne zveze (KKZ). Imena dajejo manjšini občutek domačnosti in so hkrati priznavanje navzočnosti narodne skupnosti.

Podelitev Einspielerjeve nagrade NSKS in KKZ kulturnemu geografu in kartografu Petru Jordanu.
ORF

Sedemindvajsetič sta NSKS in KKZ v ponedeljek podelila Einspielerjevo nagrado, s katero se zahvalita osebnostim za njihova prizadevanja v prid narodne skupnosti. Prva dobitnika nagrade sta bila Valentin Inzko starejši in Ernst Waldstein, med nagrajenci tudi bivši zvezni predsednik Rudolf Kirchschläger, nekdanja krška škofa Egon Kapellari in Alois Schwarz ali Nobelov nagrajenec Peter Handke.

Podelitev Einspielerjeve nagrade NSKS in KKZ kulturnemu geografu in kartografu Petru Jordanu.
ORF

„Nagrada osebnostim, ki so nam izkazovali prijateljstvo“

Za nagrado 2019 sta organizaciji izbrali kulturnega geografa in kartografa, rojenega v Šmohorju, danes živečega v Salzburgu. Predsednik KKZ Janko Krištof je v svojem pozdravnem govoru poudaril, da gre tudi tokrat za izredno osebnost, ki daje narodni skupnosti s svojim delom veliko oporo.

Podelitev Einspielerjeve nagrade NSKS in KKZ kulturnemu geografu in kartografu Petru Jordanu.
ORF

Peter Jordan se je v svojem govoru zahvalil za veliko čast, ki ga mu jo z Einspielerjevo nagrado izkazuje slovenska narodna skupnost na Koroškem. Ohranjanje in zapisovanje koroških geografskih in drugih imen v izvirni, slovenski obliki, da je in mora biti nekaj samoumevnega, ker daje krajem in ljudem občutek domačnosti. To bi moralo biti tudi v interesu večinskega naroda, je ocenil nagrajenec.

Podelitev Einspielerjeve nagrade NSKS in KKZ kulturnemu geografu in kartografu Petru Jordanu.
ORF

Predsednik NSKS Valentin Inzko je v svojem nagovoru poudaril življenje in delo nagrajenca, še posebej njegovo skrb in neumorno prizadevanje za ohranitev slovenskih geografski in drugih imen na Koroškem. Delo nagrajenca je za narodno skupnost neprecenljivega pomena, tako Inzko.

Podelitev Einspielerjeve nagrade NSKS in KKZ kulturnemu geografu in kartografu Petru Jordanu.
ORF