LJUDJE

Evropejci vedno bolj zadovoljni z življenjem

Evropejci so vedno bolj zadovoljni s svojim življenjem, je razvidno iz raziskave statističnega urada Eurostat. V državah EU je lani v povprečju splošno zadovoljstvo na lestvici do deset znašalo 7,3, medtem ko je leta 2013 doseglo sedem.

Najbolj zadovoljni s svojim življenjem so Finci in Avstrijci, najmanj pa Bolgari. Splošno zadovoljstvo z življenjem, ki ga merijo na lestvici od nič do deset, je na Finskem 8,1, sledijo Avstrija (8,0) ter Danska, Poljska in Švedska (vse 7,8). Na repu lestvice pa so Bolgari (5,4), Hrvati (6,3) ter Grki in Litovci (oboji 6,4).

Največje izboljšanje zadovoljstva so sicer izmerili na Cipru, kjer je zraslo s 6,2 v letu 2013 na 7,1 v lanskem letu. Slovenci so glede splošnega zadovoljstva z življenjem na evropskem povprečju.