Politika

„Sodišča morajo postati dvojezična“

Od leta 2013 ministrstvo za pravospodje v prvi vrsti zaradi varčevalnih ukrepov postopno po vsej Avstriji zapira okrajna sodišča. V šestih zveznih deželah so že sklenjeni tozadevni dogovori. Na Koroškem je pogoj za morebitno zapiranje treh okrajnih sodišč Pliberk, Železna Kapla in Borovlje, razširitev dvojezičnega sodstva, poudarja Društvo slovenskih pravnikov na Koroškem.

Samo tri zvezne dežele še brez zavezujočih dogovorov

Od 1. januarja 2013 ministrstvo za pravosodje v prvi vrsti zaradi varčevalnih ukrepov postopno po vsej Avstriji zapira okrajna sodišča. Istočasno ureja preostalo sodstvo v okoliših okrajnih sodišč na novo. Zvezne dežele Gradiščanska, Nižja in Gornja Avstrija, Salzburška, Štajerska in Predarlska so z Dunajem že sklenile tozadevne zavezujoče dogovore, preostale tri zvzene dežele naj bi sledile.

Zaradi dvojezičnosti ima Koroška poseben status

Koroški pripada zaradi zakonsko zagotovljene dvojezičnosti na treh okrajnih sodiščih še poseben status. Načrt ministrstva predvideva zaprtje petih okrajnih sodišč, med katerimi so dvojezična sodišča Pliberk, Železna Kapla in Borovlje. Zaenkrat, meni predsednik koroškega deželnega sodišča Bernd Lutschounig, da se ne bo zgodilo nič, nova zvezna vlada pa da bo to tematiko gotovo obravnavala.

Dvojezičnost v Celovcu, Beljaku in Velikovcu

V Društvu slovenskih pravnikov napoved, ali načrt za zaprtje omenjenih treh dvojezičnih sodišč ne preseneča, saj ta tematika ni nova, ugotavlja predsednik društva, odvetnik Rudi Vouk. Tudi tozadevno mnenje slovenskih pravnikov ni novo in ga pozna medtem že kar nekaj pravosodnih ministrov zadnjih let poudarja Rudi Vouk, ki načeloma ni proti ukinitvi teh treh sodišč, prej pa mora biti zagotovljena razširitev dvojezičnega sodstva.

Na načrt ministrstva o zapiranju okrajnih sodišč sta se odzvala tudi dva župana iz vrst Enotne liste (EL). Franc Jožef Smrtnik, župan Železne Kaple ugotavlja, da je vsako zaprtje udarec na podeželje in na življenjski prostor slovenske narodne skupnosti. Globaški župan Bernard Sadovnik zaprtju prav tako nasprotuje in poziva vlado, da najprej uredi dvojezičnost na okrajnih sodiščih v Beljaku in Celovcu, tu da država zamuja že desetletja.