Friedensvertrag von St. Germain, Südtirol wird Italien zugeschlagen
ORF
ORF/Ursula Hummel-Berger
POLITIKA

NSKS: „Pogodba ni udejanjena“

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) v tiskovni izjavi spominja na dejstvo, da 100 let po podpisu senžermenske mirovne pogodbe le–ta še vedno ni docela udejanjena, čeprav je zapisana v ustavnem rangu. Senžermenska pogodba vsebuje mnogo nastavkov za temeljito in več kot potrebno reformo Zakona o narodnih skupnostih, tako NSKS.

Za „udejanitev morebitnih odprtih zaščitnih določil“

„100 let po podpisu senžermenske mirovne pogodbe in leto pred 100-letnico plebiscita na Koroškem naj bi morala Republiki Avstriji biti plemenita naloga, da preveri vsa določila manjšinske zaščite in udejanji morebitna odprta zakonska zaščitna določila“, je zapisal Narodni svet v tiskovni izjavi.