ZNANOST

„Je mnogo prispevala k sožitju“

Dobitnica letošnje Rizzijeve nagrade, ki jo podeljujeta Zveza slovenskih organizacij in Slovenska prosvetna zveza, je Katja Sturm-Schnabl. Kot znanstvenica in avtorica je odprla kulturno zgodovino koroških Slovencev nemško govorečemu svetu in tako tudi mnogo prispevala k kulturi sožitja, poudarja podpredsednik SPZ Janko Malle.

Znanstvenica, publicistka, aktivistka, priča časa…

S podelitvijo Rizzijeve nagrade odlikujeta Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ) vsako leto osebnosti, ki s svojim delovanjem prispevajo k kulturi sožitja. Letos bosta organizaciji počastili Katjo Sturm-Schnabl za vzorne iniciative v prid medkulturnemu sodelovanju in za njeno življenjsko delo kot znanstvenica, avtorica, publicistka, prevajalka, pedagoginja in aktivistka ter priča časa.

Kot lektorica in izredna univezitetna profesorica na inštitutu za slavistiko univerze na Dunaju je Katja Sturm-Schnabl izobrazila cele generacije študentov in študentk slovenistike in mlajšim generacijam avstrijskih dijakov in dijakinj približala vedenje o usodi koroških Slovencev in sploh žrtev nacionalsocializma.

Predvsem pa izstopa Enciklopedija slovenske kulturne zgodovine na Koroškem, ki jo je uredila in izdala skupaj s sinom Bojanom in tako približala slovenski živelj na Koroškem tudi nemško govorečemu svetu, poudarja podpredsednik Slovenske prosvetne zveze Janko Malle.

"Nam je lahko zgled“

Janko Malle si želi, da bi koroški Slovenci bili bolj samozavestni in se bolj zavedali kvalitete slovenske kulture in slovenskega jezika. Letošnja prejemnica Rizzijeve nagrade da „nam je lahko zgled“. Slavnostna podelitev odlikovanja bo 3. oktobra v deželnem arhivu v Celovcu.