GOSPODARSTVO

Ajda Cuderman direktorica Spirit

Slovenska vlada je imenovala Ajdo Cuderman za direktorico Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT). Doslej je opravljala naloge vršilke dolžnosti direktorja. Petletni mandat bo nastopila s 16. avgustom.

Mesto direktorja agencije Spirit Slovenija se je izpraznilo sredi februarja, ko je vlada s tega mesta razrešila Gorazda Miheliča, ki je konec januarja podal predlog za sporazumno prekinitev delovnega razmerja.

Prišla iz Petrola

Od Miheličeve razrešitve agencijo začasno kot vršilka dolžnosti vodi Cudermanova, ki je bila pred tem štiri leta zaposlena v Petrolu, še prej pa med drugim devet let v družbi Mercuri International.

Spirit Slovenija zagotavlja podporo slovenskemu gospodarstvu na področjih podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja ter pospeševanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij.