Odhajajoči generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Milan Predan je prejel Veliki zlati častni znak dežele Koroške.
ORF
ORF
POLITIKA

Predanu veliki zlati častni znak

S konecm julija se generalnemu konzulu Republike Slovenije v Celovcu Milanu Predanu uradno izteka mandat. V torek ga je počastila tudi uradna Koroška. Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je Predanu izročil veliki zlati častni znak dežele Koroške.

Odhajajoči generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Milan Predan je prejel Veliki zlati častni znak dežele Koroške.
ORF

Kakor je dejal Kaiser na sprejemu v dvorani zrcal v Celovcu, Predanu veliki zlati častni znak dežele Koroške podeljujejo za njegova prizadevanja za tesno čezmejno sodelovanje, za njegove zasluge za slovensko narodno skupnost, pa tudi za večinski narod na Koroškem.

Odhajajoči generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Milan Predan je prejel Veliki zlati častni znak dežele Koroške.
ORF

Kaiser je v dvojezičnem govoru dejal, da je Predan kot generalni konzul vseskozi krepil prizadevanja, da so prebivalci to- in onstran meje dejansko postali sosedje v najboljšem pomenu besede.

Nekdanja razhajanja se vse pogosteje rešujejo vzajemno, pozitivni razvoj je občuten doma in v inozemstvu, je poudaril Kaiser.

Odhajajoči generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Milan Predan je prejel Veliki zlati častni znak dežele Koroške.
ORF