Oprostilna sodba za Kukovico

Z oprostilno sodbo se je v četrtek končala kazenska razprava pred okrajnim sodiščem v Železni Kapli proti Francu Kukovici. 85-letnemu upokojencu je državno tožilstvo očitalo poškodovanje tuje stvari, ker je dopolnil le enojezično krajevno tablo svoje domače vasi Sele v občini Žitara vas s tem, da je prilepil slovensko oznako „Sele“.

Sodnik Franz Boschitz je kazenski postopek proti Kukovici zaključil z oprostilno sodbo, ker da ni nastala finančna škoda.

Žitrajski občinski svet je na svoji seji 15. decembra 2017 zavrnil predlog o postavitvi dvojezične krajevne table v kraju Sele, čeprav se je večina krajanov izrekla za vidno dvojezičnost svoje vasi. Kukovica je s svojo napisno akcijo opozoril na neenako obravnavanje svoje domače vasi v primerjavi z drugimi kraji z enakim deležem slovenskega prebivalstva.

NSKS Inzko solidarnost Kukavica proces

orf

Odvetnik: „Legitimno dejanje političnega protesta“

To je legitimno dejanje političnega protesta in ne poškodovanje tuje lastnine, je poudaril odvetnik Franca Kukovice Rudi Vouk. Sodba sicer še ni pravnomočna, ker državno tožilstvo ni podalo izjave. Vse drugo kot potrditev oprostilne sodbe pa bi bilo absurdno, je dejal Vouk.

Vouk: „Da je sploh prišlo do obtožbe, je absurdno“

- Vest v nemškem jeziku
- Glej vest z dne 06.03.2019